Høringssvar til Halsnæs Kommune

Vi har nedenstående kommentarer at knytte til den planlagte ændring af § 3, stk 1, der medfører forbud mod en hane i fjerkræholdet:

 1. Forslaget vidner grundlæggende om en

eklatant mangel på forståelse for den naturlige dynamik, som en hane udgør i samspil med hønerne i en flok. Også selvom det ikke er med avl for øje. Vi lever i tider, hvor det naturlige besynges, og børn har godt af at vokse op med det læringspotentiale, et sådan naturligt

samspil mellem en hane, hønerne og ejeren, indeholder. Blandt andet ved at samle æg og eventuel ruge kyllinger ud. En proces så

spændende, at de fleste børn vil bære en sådan oplevelse med sig resten af livet.

2. Vores gamle hønseracer, nogle med mere end tusind års historie bag sig, er alvorligt trængt på deres overlevelse, som følge af en

stadig mere ekspanderende industriproduktion af æg og slagtekyllinger. Det foregår med nogle såkaldte "hybridhøns" som er

fremstillet ved ekstrem indavl i lukkede produktionsmiljøer, hvor ingen ude fra kommende har indsigt i, hvad der foregår. Det er en

forretningshemmelighed, som nu har medført, at to til tre producenter sidder på hele verdensmarkedet. Med et uhyre ensartet

produkt af høns og kyllinger til følge. Kort sagt er den biodiversitet, som vores gamle hønseracer udgør, ved at forsvinde. De

overlever kun i kraft af de små private hønsehold, der sørger for at holde dem i live. Hvis vi får lov, vel at mærke. Et forbud mod hanehold,

er blot endnu et dødsstød til vores gamle hønseracer.

3. Beslutninger, taget så tæt på borgerne som muligt, fungerer nu engang bedst i vores optik. Diverse grundejerforeninger, er

kapable til selv at udfærdige regler for hanehold mv. Den foreslåede centralisering gavner ikke denne proces. 4. Halsnæs kommune kunne lade sig inspirere af nabokummer som Hillerød Kommune. Her indeholder kommunens ”Forskrift for yrehold i byzone” konkrete regler for blandt

andet hanehold. Denne er vedhæftet som PDF fil. Vi ovenstående som argumenter håber vi her med at Halsnæs kommune frafalder ændringsforslaget om forbud mod hold af hane.

P.V.A Allerød og Omegns Fjerkræklub,

Margrethe Nørskov, kasserer.

Vedhæft fil Uploadet fil

Samtykke


Scroll to Top