Allerød og Omegns Fjerkræklub

1921-2022

Kalender


November 2022

Vores udstilling: 4-5. novemeber i Centerhallen i Allerød. Nærmere beskrivelse følger.


Maj 2022

Flytning af bure: Kan du give et nap med? Vi mødes kl. kl. 9, lørdag den 21. maj, på Langeltvej i Hørsholm.

Ring eller skriv til Dan, hvis vi er så heldige, at du har tid til at give en hånd.

Dan Madsen: .Tlf.26 35 03 80 rugemaskinen@gmail.com


April 2022

Der indkaldes til Generalforsamling i Allerød og omegns fjerkræklub. Tid og sted: mandag 4. april kl. 18.30 på Kirkehavegaard, Allerød. Dagsorden ifølge klubbens vedtægter. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformand Dan Madsen i hænde senest 28. marts. (mail: rugemaskinen@gmail.com).

Klubkontingent for 2022 kan betales til konto 7670-6748136 (100 kr., 50 kr. ungdomsmedlemmer).